Liturgický kalendár:

štvrtok:           Zjavenie Pána, slávnosť

nedeľa:           Tretia nedeľa po Narodení Pána – krst Pána, sviatok

 

úmysly svätých omší: (3. – 9. januára 2022)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Jozef a Júlia, Pavol a Alžbeta a synovia Viliam a Štefan
Utorok D. Motešice 1700 Za † Ľubomír a Štefánia
Streda P. Lehota 1700 Za † Jozef a Lýdia a rodičia
Štvrtok Neporadza   800 Za † Antónia Reháková
H. Motešice   915 Za † Ľubomír Bližňák a rodičia
D. Motešice 1030 Za † Ján Malženický, kňaz
Piatok H. Motešice 1700 Za † Miloslav a rodičia Alojz a Margita
Sobota Peťovka 1600  
P. Lehota 1700  
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Anna, Ján a Vilma
H. Motešice   915 Za † Augustín a Katarína Riškoví
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši až do odvolania. Treba však zasvätiť tieto dni primeraným a dostupným spôsobom.
  2. Zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2022. Úmysly môžete nahlasovať aj telefonicky v čase okolo 1930
  3. Je pred nami prvopiatkový týždeň. Spovedať budem pred sv. omšami podľa potreby. Starších a chorých v piatok v obvyklom čase dopoludnia (900 – 1100).
  4. V uplom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 150,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.

1. januára 2022