LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Zjavenie Pána, slávnosť

nedeľa:           Tretia nedeľa po narodení Pána, Krst Krista Pána, sviatok

 

úmysly svätých omší: (6. – 12. januára 2020)

Pondelok P. Lehota 7.00 † Jaroslav a Mária Mitický
Neporadza 8.00 Za farnosť
H. Motešice 9.15 † Ľubomír Bližňak
D. Motešice 10.30 † Ján Malženický, kňaz
Streda D. Motešice 17.00 † Brigita
Štvrtok Neporadza 17.00 † Hedviga Kopecká
Piatok H. Motešice 17.00 † Dušan Závodský a rodičia Rudolf a Irena
Sobota P. Lehota 17.00 † Štefan a Anna Kralech a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 † Tomáš, Emília a Emília Trokanová
H. Motešice 9.15 Za farnosť
D. Motešice 10.30 † Henrich a manželka

 

  1. Koledníci z „Dobrej noviny“ počas Vianočných sviatkov navštívili 63 domov a vykoledovali spolu 1.680,- € (Neporadza 372,- €, Petrova Lehota 473,- € a Dolné a Horné Motešice 835,- €). Do koledovania sa zapojilo 13 detí a 7 dospelých. Peniaze boli odoslané. Úprimné Pán Boh zaplať koledníkom aj štedrým darcom.