LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Antona, opáta, spomienka

sobota:            Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

nedeľa:            Tretia nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (16. – 22. januára 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Tomáš, Milka a Slávko a za † Emíliu Trokanovú
Utorok P. Lehota 1700 Na úmysel
Streda D. Motešice 1700 Za † Alojz a Angela Cígeroví
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Cecília Ďurinová, rodičia a súrodenci
Piatok H. Motešice 1700 Za † Kamil Púčik
Sobota P. Lehota 1700 Za † Ján a Anna a dcéra Adela Svančaroví
Nedeľa Neporadza   800 Poďakovanie za 85 rokov života, za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
H. Motešice   915 Za farnosť
D. Motešice 1030 Za † Marian Barinec a syn Jaroslav

 

  1. Od stredy 18. januára do 25 januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  2. V tomto týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov (zhodnotením doterajšej prípravy a preskúšaním). Jednotlivé stretnutia budú: v stredu Dolné Motešice, vo štvrtok Neporadza, v piatok Horné Motešice a v sobotu Petrova Lehota, vždy po sv. omši o 1730.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Dolných Motešíc 100,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

14. januára 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy