LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

piatok:             Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

sobota:             Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. januára 2020)

Pondelok Neporadza 17.00 † Anton Max
Utorok P. Lehota 17.00 † Jozef, Anna, dcéra Zdenka a rodičia
Streda D. Motešice 17.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 17.00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rod. Slobodovú a Zubovú
Piatok H. Motešice 17.00 † Jozef Minárech
Sobota P. Lehota 17.00 † Adela
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Františka a Anny Laššových
H. Motešice 9.15 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jandovú a Stračiakovú
D. Motešice 10.30 † Marian Barinec a syn Jaroslav

 

  1. Od soboty 18. do 25 januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  2. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova, ustanovená pápežom Františkom. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
  3. Dnes (v nedeľu) po sv. omši v Dolných Motešiciach bude stretnutie rodičov a detí, ktoré v tomto roku majú pristúpiť k sviatosti Eucharistie.