LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:           Tretia pôstna nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (9. – 15. marca 2020)

Pondelok Neporadza 18.00 † Milan a Mária Ferajoví
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Angelu (85 r. života)
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 † Ján a Anna Lacoví a rodičia
Piatok H. Motešice 18.00 † Ján, Karolína a Monika
Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Blahovú a Matúšovú
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Maxovú
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 50 r. života pre Janku a 30 r. manž. s prosbou o zdravie a B. požehnanie pre celú rodinu
D. Motešice 10.30 † Alfréd Gründel a syn Miroslav

 

  1. Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 27. – 29. marca 2020 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2020, na ktorom bude pre účastníkov pripravený opäť bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na plagátoch a na stránke sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.
  2. Do zbierky na charitu sa vyzbieralo 442,30 € (PL 63,70 €; N 165,40 €; HM 120,30 €; DM 92,90 €). Pán Boh zaplať.