LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

piatok:             Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

nedeľa:            Tretia veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (25. apríla – 1. mája 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Rehákovej, Tunegovej a Jakubíkovej
Utorok P. Lehota 1900 Za † Ján Pristač
Streda D. Motešice 1900 Za † Roman
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Ľudovít a Anna Chmuroví
Piatok H. Motešice 1900 Za † Pavol a Mária Juráčkoví a syn Peter
Sobota P. Lehota 1900 Za † z rodiny Mitickej
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod Jakubekovú a Jakalovú
H. Motešice   915 Za † z rodiny Belákovej
D. Motešice 1030 Za † z rodiny Janikovičovej

 

  1. V piatok 29. apríla po sv. omši v Horných Motešiciach bude ďalšie synodálne stretnutie.
  2. Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli k dôstojnému slávenie Veľkonočných sviatkov.

 

 

  1. apríla 2022                                                                          Juraj Adamec

správca farnosti

 

 

Drahí bratia a sestry,

 chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy