LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

sobota:            Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (29. augusta – 4. septembra 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Ladislav a Marta Lacoví, Jozef Katrinec a Vladimír Nagy
Utorok P. Lehota 1900 Za † Jozef Žáčik
Streda D. Motešice 1900 Za † Ladislav a Emília Laššoví a syn Miroslav
Štvrtok Neporadza  1900 Za zdravie a Božu pomoc pre Patríciu
Piatok H. Motešice 1900 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu Žofčíkovú a Vavrincovú
Sobota Peťovka 1800 Za † Jozef Rychtarech, rodičia a súrodenci
P. Lehota 1900 Za † Aladár
Nedeľa Neporadza   800 Za † Milan a Jolana Beňoví a rodičia z oboch strán
H. Motešice   915 Poďakovanie za životné jubileum, za požehnanie pre rodinu Jandovú
D. Motešice 1030 Za † Albín a dcéra Vierka a za † z rodiny Laššovej a Lacovej

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti farnosti na „opekačku“ na záver prázdnin, ktorá bude v utorok 30. augusta o 1500 na farskom dvore.
  3. V nedeľu 4. septembra popoludní o 1430 bude v prípade priaznivého počasia tradičná omša v sedle Lúčky pod Ostrím vrchom. Srdečne pozývam v mene farnosti Soblahov a v mene Hasičov z Neporadze a Soblahova.
  4. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známa z Neporadze 50,- € a z Horných Motešíc 100,- €.

 

 

27. augusta 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy