LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov,

spomienka

piatok:             Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

nedeľa:            Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (4. – 10. septembra 2023)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Peter a Juliana Miklošoví a za † z rodiny Kobydovej a Miklošovej
Utorok Neporadza 1600 Za † René Jedlička (pohrebná)
P. Lehota 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jarmilu a jej rodinu
Streda P. Lehota 1400 Za † Mária Makišová (pohrebná)
H. Motešice 1900 Za † Pavol a Margita Rychtarechoví
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Ľudovít a Mária Kopeckí, Gustáv a Anna Ďurechoví a rodičia z oboch strán
Piatok D. Motešice 1900 Poďakovanie za 70 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Sobota D. Motešice 1500 Za novomanželov
P. Lehota 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa Neporadza   800 Za † rodičia Lacoví a Katrincoví a za † Vladimír Nagy
H. Motešice   915 Poďakovanie za 50 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole v Dolných Motešiciach hodová sv. omša.
  2. Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Vaňo, syn Miroslava a Mileny rod. Šedivej z Veľkých Vozokan a Barbora Hanincová, dcéra Jána a Kararíny rod. Kopeckej z Neporadze. Ohlasujú sa prvý a posledný krát. Sobášnu sv. omšu budú mať v sobotu 9. septembra o 1500 vo farskom kostole v Dolných Motešiciach.
  3. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) ponúka pre deti (vek cca 5 – 12 rokov, hlavne prvoprijímajúci) slovníček „Malý Misionár“ s obrázkami, citátmi z nedeľného evanjelia, modlitbou za misije a nálepkami. Nálepky, ktoré si budú prilepovať do slovníčka, budú dostávať po každej nedeľnej sv. omši už od najbližšej nedele 10 septembra.
  4. Dnes (v nedeľu) 3. septembra popoludní o 1430 bude v prípade priaznivého počasia tradičná omša v sedle Lúčky pod Ostrým vrchom. Srdečne pozývam v mene farnosti Soblahov a v mene Hasičov z Neporadze a Soblahova.
  5. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Dolných Motešíc 50,- €, z Horných Motešíc 100,- € a 200,- € a z Neporadze 100,- € a 350,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

2. septembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy