LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,

mučeníkov, spomienka

streda:             Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

štvrtok:            Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok:             Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (19. – 25. septembra 2022)

Pondelok Neporadza 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Maxovú
Utorok P. Lehota 1800 Za † Albín a Zdenka Laššoví a Vincent Žembera
Streda D. Motešice 1800 Za † Jozef Hučín
Štvrtok Neporadza 1800 Za † z rodiny Kopeckej a Kučerkovej
Piatok H. Motešice 1800 Za zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov
Sobota P. Lehota 1800 Za † Alojz a Oľga Makyšoví a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za † Zdenka Žáčiková (100 r.)
H. Motešice   915 Za † Jozef a Emília Lančaričoví a rodičia
D. Motešice 1030 Za zdravie a Božiu ochranu pre rodinu Kopeckú, Laššovú a Horňákovú

 

  1. Jesenné kántrové dni sú v budúcom týždni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Sv. omšu na tento úmysel budeme sláviť v piatok.
  2. Dnes popoludní o 1500 bude v kultúrnom dome v Horných Motešiciach koncert dychovej hudby „Boboťanka“.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 50,- €.
  4. Dnes je zbierka na seminár.

 

 

17. septembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy