LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

piatok:             Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

sobota:            Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (24. septembra – 1. októbra 2023)

Pondelok Neporadza 1800 Za † Anton a Katarína Richtarechoví a deti
Utorok P. Lehota 1800 Za † Michal a Mária
Streda D. Motešice 1800 Za † Dominik a Filoména, rodičia z oboch strán a za † František a Terézia
Štvrtok Neporadza 1800 Za † Aladár a Emília Fialoví
Piatok H. Motešice 1800 Za † Karol a Albertína Púčikoví a synovia Augustín, Karol a Ľudovít s manželkou
Sobota D. Motešice 1800 Za farnosť
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Berta Jakubekoví a rodičia z oboch strán
H. Motešice   915 Za † Peter Kopecký
P. Lehota 1030 Za farnosť

 

  1. Na budúcu nedeľu o 1030 slávime v Petrovej Lehote hodovú sv. omšu. Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu o 1800 vo farskom kostole.
  2. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do knižnice KD v Horných Motešiciach v sobotu 30. septembra o 1400
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi zPetrovej Lehoty 100,- €, z Neporadze 100,- € a zo Selca 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

23. septembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy