LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Františka Assiského, spomienka

piatok:             Ružencovej Panny Márie, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (3. – 9. októbra 2022)

Pondelok Neporadza 1800 Za † Emília Šabatová
Utorok P. Lehota 1800 Za † rodičia Vendelín a Helena a rodičia
Streda D. Motešice 1800 Za † Konštantín a Anna Kyselicoví a syn Ladislav
Štvrtok Neporadza 1800 Za † Antónia Reháková (1 r.)
Piatok H. Motešice 1800 Za † Jozef Bobko
Sobota P. Lehota 1700 Za † Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc v chorobe
D. Motešice 1800 Za farnosť
Nedeľa Neporadza   800 Za † Anna Pašková, rodičia a súrodenci
H. Motešice   915 Za † Jozef Blaho a rodičia z oboch strán
Peťovka 1030 Za farnosť

 

  1. Dnes (v nedeľu) slávime v Petrovej Lehote hodovú sv. omšu.
  2. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  3. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti na ďalšie stretnutie v sobotu 8. októbra o 1400 do knižnice Obecného úradu v Horných Motešiciach.
  4. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známa z Neporadze 50,- €, z Dolných Motešíc 50,- € a z Horných Motešíc 50,- € a 100,- €.
  5. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

 

1.októbra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy