LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

štvrtok:            Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

piatok:             Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

sobota:            Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata siedna nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (26. septembra – 2. októbra 2022)

Pondelok Neporadza 1800 Za † rodičia Plesloví a Farkašoví a starí rodičia
Utorok P. Lehota 1800 Poďakovanie za dožitých 40 r. a 50 r. života, za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Streda D. Motešice 1800 Za † Filoména a Dominik, Miroslav, Terézia a Július
Štvrtok Neporadza 1800 Za † Evka Hučinová
Piatok H. Motešice 1800 Za † Miloslav a rodičia Alojz a Margita
Sobota Peťovka 1700 Za † Jaroslav Rychtarech a deti Evička, Miloško a Ľubka
D. Motešice 1800 Za † Albert a Stanislav Žemberoví
Nedeľa Neporadza   800 Za † Gustav a Monika Kobydoví
H. Motešice   915 Za † Vendel a Helena Smolkoví
P. Lehota 1030 Za farnosť

 

  1. Miticko-neporadzký poľovnícky spolok pozývajú na svätohubertskú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 1. októbra o 1300 pred poľovníckou chatou v Neporadzi časť Dolina.
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti na ďalšie stretnutie v sobotu 1. októbra o 1400 do knižnice Obecného úradu v Horných Motešiciach.
  3. Na budúcu nedeľu slávime v Petrovej Lehote hodovú sv. omšu.
  4. Do zbierky na seminár sa vyzbieralo 441,35 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

 

24. septembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy