LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

utorok:            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, spomienka

streda:             Povýšenie svätého kríža, sviatok

štvrtok:            Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,  slávnosť

piatok:             Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (12. – 18. septembra 2022)

Pondelok Neporadza 1800 Za † z rodiny Kopeckej a Koráňovej
Utorok D. Motešice 1800 Za † Júlia a Michal Matúšoví a vnučka Janka
Streda P. Lehota 1800 Za † František Laššo
Štvrtok Neporadza   800 Za † Pavol a Alžbeta, Milan a starí rodičia z oboch strán
H. Motešice    915 Na úmysel
D. Motešice 1030 Za farnosť
Piatok H. Motešice 1800 Za † Mária Božiková (1 r.)
Sobota P. Lehota 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a rodinu
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Backovú a Laššovú
H. Motešice   915 Za † Jozef a Anna Lančarič a deti
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jozefa a Marty, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
  1. Od pondelka posúvame čas večerných sv. omší o hodinu skôr na 1800
  2. Dnes (v nedeľu) slávime vo farskom kostole hodovú sv. omšu.
  3. V tomto týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov – v Neporadzi v pondelok 12. 9. a v Dolných Motešiciach v utorok 13. 9. vždy po sv. omši. Na stretnutie si so sebou prineste vypracované témy z predchádzajúcich stretnutí. Na týchto stretnutia si zhodnotíme priebeh doterajšej prípravy (vrátane účasti na stretnutiach, účasti na nedeľných sv. omšiach a pod.). Preto žiadam, aby na stretnutie prišli s každým birmovancom aj rodičia!
  4. Odchod pútnikov na Národnú púť do Šaštína vo štvrtok 15. septembra bude z Petrovej Lehote o 615, z Horných Motešiciach o 620 a z Neporadze o 625.
  5. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko – pozýva deti na turistický výlet na Kňaží stôl. Odchod z autobusovej zástavky v Horných Motešiciach v sobotu o 1300.
  6. Na budúcu nedeľu počas sv. omše v Dolných Motešiciach bude pre menšie deti pripravená osobitná katechéza.
  7. Na budúcu nedeľu popoludní o 1500 bude na dvore farského kostola v Dolných Motešiciach koncert dychovej hudby „Boboťanka“.
  8. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 100,- €.
  9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

septembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy