LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

štvrtok:            Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

piatok:             Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka

sobota:            Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (11. – 17. septembra 2023)

Pondelok Neporadza 1800 Za † z rodiny Kopeckej a Kučerkovej
Utorok P. Lehota 1800 Za † František Laššo (10 r.)
Streda Neporadza 1500 Za † Pavol Gallo (pohrebná)
D. Motešice 1800 Za † Hubert a Mária Laššoví a brat Alojz
Štvrtok Neporadza 1800 Za † Viliam a Augustína Kopeckí, rodičia a súrodenci
Piatok H. Motešice 1800 Za † Karol a Jolana Drevenní
Sobota P. Lehota 1800 Za † z rodiny Laššovej
Nedeľa Neporadza   800 Za † Ján a Angela, Jozef a Margita Lacoví
H. Motešice   915 Za † Vendel a Helena Smolkoví
D. Motešice 1030 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kopeckú, Laššovú a Horňákovú

 

  1. Jesenné kántrové dni sú v budúcom týždni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Sv. omšu na tento úmysel budeme sláviť v piatok.
  2. Dnes popoludní (od 1430) bude na fare deň otvorených dverí. Pozývam všetkých, ktorí máte záujem prezrieť si priestory novej časti farskej budovy. Pripravené je tiež malé občerstvenie.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 2x 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

16. septembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy