LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov

a mučeníkov, spomienka

štvrtok:            Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

nedeľa:            Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (5. – 11. septembra 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † rodičia Richtarechoví a Žáčikoví a deti
Utorok D. Motešice 1900 Poďakovanie za 97 rokov Gertrúdy
Streda P. Lehota 1800 Za Božie požehnanie pre rodinu
H. Motešice 1900 Za † Aladár a Emília Fialoví
Štvrtok D. Motešice 1000 Za farnosť
Neporadza  1900 Za † z rodiny Kučerkovej, Viliam, Pavlína, syn Jozef a Ladislav, vnuk Jozef a Ľuboš
Piatok H. Motešice 1900 Za † Karol a Jolana Drevení
Sobota P. Lehota 1900 Za † Rudolf a Štefánia Blahoví
Nedeľa Neporadza   800 Za † Anna Žáčiková (1 r.), Július a dcéra Anna
H. Motešice   915 Za † Kamil Púčik
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Viery Novosadovích
  1. Dnes (v nedeľu) 4. septembra popoludní o 1430 bude v prípade priaznivého počasia tradičná omša v sedle Lúčky pod Ostrím vrchom. Srdečne pozývam v mene farnosti Soblahov a v mene Hasičov z Neporadze a Soblahova.
  2. Vo štvrtok 8. septembra bude vo farskom kostole v Dolných Motešiciach rekolekčná sv. omša kňazov dekanátu Bánovce nad Bebravou. O 930 začne poklona a sv. omša bude o 1000. Nakoľko v tento deň slávime aj titul kostola – Narodenie Panny Márie – všetkých vás pozývam na túto slávnostnú sv. omšu.
  3. V nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť hodovú sv. omšu.
  4. V tomto a nasledujúcom týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov. V tomto týždni začneme v Horných Motešiciach v piatok 9. 9. a v Petrovej Lehote v sobotu 10. 9. vždy po sv. omši. Na stretnutie si so sebou prineste vypracované témy z predchádzajúcich stretnutí. Na týchto stretnutia si zhodnotíme priebeh doterajšej prípravy (vrátane účasti na stretnutiach, účasti na nedeľných sv. omšiach a pod.). Preto žiadam, aby na stretnutie prišli s každým birmovancom aj rodičia!
  5. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 100,- € a z Neporadze 300,- €.

 

 

septembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy