LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

streda:             Sv. Jána Zlatústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Povýšenie sv. kríža, sviatok

piatok:             Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, , slávnosť

sobota:            Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

nedeľa:            Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (11. – 17. septembra 2023)

Pondelok Neporadza 1800 Poďakovanie za 50 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Utorok P. Lehota 1800 Za † z rodiny Masarikovej
Streda D. Motešice 1800 Za † Viliam Žembera
Štvrtok P. Lehota 1800 Za † Vincent Čerňanský a rodičia
Piatok Neporadza 800 Za † Gustav a Monika Kobydoví a rodičia z oboch strán
H. Motešice   915 Za † Štefan Pšenák a rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jaroslava a Evy, za zdravie a Božiu pomoc
Sobota P. Lehota 1800 Za † Rudolf Masarik (1 r.), sestra Mária a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za † Ignác a Zdenka a syn Eduard
H. Motešice   915 Za † Štefan Jando a rodičia
D. Motešice 1030 Za † Mária Flochová

 

  1. Od pondelka posúvame čas večerných sv. omší o hodinu skôr na 1800
  2. Dnes (v nedeľu) slávime vo farskom kostole hodovú sv. omšu.
  3. Odchod pútnikov na Národnú púť do Šaštína v piatok 15. septembra bude z Petrovej Lehote o 615, z Horných Motešiciach o 620 a z Neporadze o 630.
  4. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do knižnice KD v Horných Motešiciach v sobotu 16. septembra o 1400
  5. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 200,- € a z Neporadze 2x 100,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

9. septembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy