LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka

streda:             Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

piatok:             Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

sobota:            Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

nedeľa:            Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. júna 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Otto a Alžbeta Hlobeňoví a deti
Utorok P. Lehota 1900 Za † Anton a syn Anton
Streda D. Motešice 1900 Za † Irena Šišková
Štvrtok Neporadza  1900 Za † František Kašička a súrodenci
Piatok H. Motešice 1900 Za † Ľudovít Putera
Sobota P. Lehota 1900 Za † z rodiny Ševčíkovej
Nedeľa Neporadza   800 Za † Alojz a Rozália Rychtarechoví
H. Motešice   915 Poďakovanie za 70 rokov života Márie Blahovej
D. Motešice 1030 Za † Adalbert Kopecký a rodičia

 

  1. Kto sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Najmilší Ježišu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti aj rodiny na Ďeň radosti do Krušoviec v nedeľu 26. júna so začiatkom o 800 (sv. omša a bohatý program). Autobusová doprava je zabezpečená.
  3. V budúcom týždni po sv. omšiach budem zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok 2022.
  4. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa z Neporadze 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

19. júna 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy