LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

piatok:             Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

sobota:            Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

nedeľa:            Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (24. – 30. júna 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kohútovú a Botkovú
Utorok P. Lehota 1900 Za farnosť
Streda D. Motešice 1900 Na úmysel
Štvrtok Neporadza 1900 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre Ľudmilu
Piatok P. Lehota 1800 Na úmysel
H. Motešice 1900 Za † Jana a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota Neporadza   800 Za † Peter
D. Motešice   900 Za farnosť
P. Lehota 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Nedeľa Neporadza   800 Za † Augustín a Zdenka Kopeckí
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu P. Márie pre rodinu
D. Motešice 1030 Za zdravie a Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu P. Márie pre rodinu Slobodovú, Zubovú a Brixovú

 

  1. Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
  2. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 40,- €; 2x 50,- € a z Horných  Motešíc 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

22. júna 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy