Farské oznamy  : 1.pôstna nedeľa C

Liturgický kalendár :

Pondelok až sobota : pôstne dni

Nedeľa : 2. Pôstna nedeľa, detská svätá omša

Sväté omše :

 

 

Pondelok

11.3.

Utorok

12.3.

Streda

13.3.

Štvrtok

14.3.

Piatok

15.3.

 Sobota

   16.3.

Nedeľa

   17.3.

 Dolné  

 Motešice

    18.00

latinská

         10.30

detská

 Horné  

Motešice

        18.00

Krížová    cesta detí

    9.15 
Neporadza    18.00

Večeradlo

        7.30     8.00

14.00 KC

Petrova      Lehota      17.45       18.00  
Peťovka     

 V pondelok sa spoločne v N pred sv. omšou pomodlíme večeradlo s PM.

V stredu počas pôstu bude bývať v kaplnke v DM latinská sv. omša.

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

V našej farnosti sú pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

V piatok sa budú modliť KC prvoprijímajúce deti.  Zač o 18.00 hod a zároveň bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Na KC pozývame všetky deti, lebo to je detská KC.

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Spoločná svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 7.4. od 15.00 hod.

N 15.00 do 16.30; DM 15.00 do 15.30; PL 15.45 do 16.15 a HM od 16.30…. Potom v tom týždni od 8.4. budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a ľudia, kt. sú chorí alebo idú na nejakú ťažkú operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti (teda po spovedi).

„Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.“ 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a BP pre r. Laššovú a Masarovú
Utorok P. Lehota 17.45 + Rudolf, Štefania Blahoví
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 + Klára, Ján Miklisoví
Piatok H. Motešice 18.00 + z r. Vojtechovej a syn Milan a dcéra Oľga
Sobota P. Lehota 18.00 +Alojz, Mária a deti a vnuk Rudolf
Nedeľa Neporadza 8.00  +Anton Max a rodičia
H. Motešice 9.15 + Štefan, Anna Dovičinoví a syn Ján
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 70 rokov života manželky a prosba o BP a ochranu PM