SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok:      Sv. Marty, spomienka

Streda:           Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Štvrtok:          Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa:          Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

29.7.

Utorok

30.7.

Streda

31.7.

Štvrtok

1.8.

Piatok

2.8.

Sobota

3.8.

Nedeľa

4.8.

Dolné Motešice 18.00 10.30
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 18.00 8.00
Petrova Lehota 18.00 18.00
Peťovka 17.00

 

úmysly svätých omší: (29. júla – 4. augusta 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 70 r. života s prosbou o Božie požehnanie
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 † Anton, Mária a syn Anton
Štvrtok Neporadza 18.00 † Pavol a Alžbeta Richtárechoví
Piatok H. Motešice 18.00 † rehoľná sestra Adela
Sobota Peťovka 17.00 † Evička, Miloško, Ľubka a manžel
P. Lehota 18.00 † Ignác a Mária Masarikoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 97 r. života s prosbou o Božie požehnanie
H. Motešice 9.15 † Augustín Zigo, rodičia a starí rodičia
D. Motešice 10.30 † rodičia, syn Viliam a vnuk Viliam
  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. V nedeľu po sv. omšiach bude pravidelná ofera pre potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.