OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok:          Premenenie Pána, sviatok

Štvrtok:          Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Piatok:            Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Sobota:           Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Nedeľa:          Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

5. 8.

Utorok

6. 8.

Streda

7. 8.

Štvrtok

9.8.

Piatok

10.8.

Sobota

11.8.

Nedeľa

12.8.

Dolné Motešice 18.00 10.30
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 7.30 8.00
Petrova Lehota 18.00 18.00

 

úmysly svätých omší: (5. – 12 augusta 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Alojz a Mária Žáčikoví a Imrich Ország
Utorok P. Lehota 18.00 † Ľudovít a Helena Hlobeňoví
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 † Mária Filová, Štefan a Jozefína Makoví
Piatok H. Motešice 18.00 † Milan Závodský a rodičia Anton a Anna
Sobota P. Lehota 18.00 † Michal a Štefánia Blahoví a dcéra Marta s manželom
Nedeľa Neporadza 8.00 † František Kašička a súrodenci
H. Motešice 9.15 † Štefan Jando a rodičia
D. Motešice 10.30 † Eduard Žáčik a rodičia Žáčikoví a Paškoví

 

  1. Keďže sa v posledných týždňoch viacerým z vás neušli Katolícke noviny (najmä v HM a DM), požiadal som distribúciu o zvýšenie počtu novín.
  2. Dnes po sv. omšiach bude pravidelná ofera pre potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  1. augusta 2019                         Juraj Adamec,

správca farnosti