DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

piatok:            Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

sobota:           Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:          Tretia adventná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (9. – 15. decembra 2019)

Pondelok P. Lehota 8.00 Za farnosť
Neporadza 17.00 † Mária Jánošíková, syn Pavol a rodičia
H. Motešice 18.00 Za farnosť
Utorok      
Streda D. Motešice 17.00 † Rudolf a Alžbeta Masároví
Štvrtok Neporadza 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Lacovú a Šedivú
Piatok H. Motešice 17.00 † Ján Bôžik
Sobota P. Lehota 17.00 † František a Katarína Donkoví
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc a vedenie Ducha Svätého pre rodinu Žáčikovú
H. Motešice 9.15 † Anton Dovičin a Margita Lančaričová
D. Motešice 10.30 † Ignác a Rozália Tunegoví a rodičia z oboch strán

 

  1. V pondelok slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorému je zasvätené kaplnka v Horných Motešiciach. V tento deň nás zaväzuje účasť na sv. omši, preto sv. omše budú podľa rozpisu.
  2. V tomto týždni sú zimné kántrové dni, obsahom ktorých je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Sv. omšu na tento úmysel budeme sláviť v stredu.
  3. Stretnutie „eRkárov“ bude v sobotu 14. decembra už o 13.30! v Horných Motešiciach.
  4. V nasledujúcom týždni budem zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2020.
  5. Dnes je pravidelná ofera pre potreby farnosti.
  6. Dnes po sv. omši v Dolných Motešiciach čakáme návštevu sv. Mikuláš. Pozývame všetky deti našej farnosti.