Farské oznamy  : 2.pôstna nedeľa C

Liturgický kalendár :

Utorok :  Sv. Jozef, ženích Panny Márie, pred sv. omšou Litánie k sv. Jozefovi

Nedeľa : 3. Pôstna nedeľa,

Sväté omše :

 

 

Pondelok

18.3.

Utorok

19.3.

Streda

20.3.

Štvrtok

21.3.

Piatok

22.3.

 Sobota

  23.3.

Nedeľa

   24.3.

 Dolné  

 Motešice

    18.00

latinská

         10.30

po omši KC

 Horné  

Motešice

        18.00

Krížová    cesta

    9.15 
Neporadza    18.00         7.30     8.00
Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka     

V stredu počas pôstu bude bývať v kaplnke v DM latinská sv. omša.

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

V našej farnosti sú pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Spoločná svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 7.4. od 15.00 hod.

N 15.00 do 16.30; DM 15.00 do 15.30; PL 15.45 do 16.15 a HM od 16.30…. Potom v tom týždni od 8.4. budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a ľudia, kt. sú chorí alebo idú na nejakú ťažkú operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti (teda po spovedi).

„Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.“ 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie a BP pre r. Gabrišovú a Richtarechovú
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie a BP pre r. Maxovú a Novosadovú
Štvrtok Neporadza 7.30 + Jozef, Božena Fialoví a rodičia z oboch strán a Kamil Laššo
Piatok H. Motešice 18.00 + Jozef Hučin a syn Jozef
Sobota P. Lehota 18.00 + Za zdravie a BP pre r. Matušovú a Blahovú
Nedeľa Neporadza 8.00  +výročná Milan Rychtarech
H. Motešice 9.15 + Ján, Karolína, Monika
D. Motešice 10.30 + Jozef Fortuna  a rodičia