Farské oznamy : 2.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Štvrtok : Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok : Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Nedeľa : 3. Veľkonočná nedeľa , detská sv. omša, nácvik na prvé sväté prijímanie.

Sväté omše :

 

 

Pondelok

29.4.

Utorok

30.4.

Streda

1.5.

Štvrtok

2.5.

Piatok

3.5.

 Sobota

  4.5.

Nedeľa

  5.5.

 Dolné  

 Motešice

   18.00    17.00     10.30

Detská

 Horné  

Motešice

           18.00

adorácia

   9.15 
Neporadza            18.00     8.00
Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka   17.00   

Ohlášky : Rímskokatolícky Farský úrad Oravská Polhora oznamuje, že sviatosť manželstva sa rozhodli prijať Jakub Farkaš syn Ján a Jana r. Jamborová a Zuzana Marlengová, dcéra Ján a Irena r Kaňarčíková

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám ako vždy pred sv. omšami. Starých a chorých v piatok od 9.00 hod.

V piatok v HM celo farská veľkonočná adorácia.

Misijná Púť detí do Rajeckej Lesnej, dňa 11 máj 2019.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Gabriela, Ján Guzoňoví
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 17.00 + r. Kalvastrovej
Štvrtok Neporadza 18.00 + Ľudovit, Katarína Matúšoví a rodičia
Piatok H. Motešice 18.00 + Jozef, Anna Lančaričoví a deti
Sobota Peťovka 17.00 + Ferdinand, Blanka, Jozef
P. Lehota 18.00 + r. Mitickej, Marčekovej a Denkovej
Nedeľa Neporadza 8.00  + rodičov Cmarkových a Lacových
H. Motešice 9.15 + Štefan Pšenák a r. z oboch strán
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za hasičský zbor v DM a prosba o BP