LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok:           Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda:           Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Štvrtok:          Panny Márie Kráľovnej, spomienka

sobota:           Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Nedeľa:         Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

19. 8.

Utorok

20. 8.

Streda

21. 8.

Štvrtok

22.8.

Piatok

23.8.

Sobota

24.8.

Nedeľa

25.8.

Dolné Motešice 18.00 8.00
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 18.00 10.30
Petrova Lehota 18.00 18.00

 

úmysly svätých omší: (19. – 25. augusta 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Jozef a Anna Laššoví a deti
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mitickú, Marčekovú a Denkovú
Streda D. Motešice 18.00 † Anastázia Bučková
Štvrtok Neporadza 18.00 † Viliam a Hedviga Kopecký, syn Dušan a Pavol
Piatok H. Motešice 18.00 † Ján Závodský, dcéra Jana a starí rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššovú a Matúšovú
Nedeľa D. Motešice 8.00 † Jaroslav Žák
H. Motešice 9.15 † František a Agnesa Matúšoví
Neporadza 10.30 † Viliam a Pavlína Kučerkoví, syn Jozef a Vlado a vnuk Luboš
  1. Vo štvrtok 22. augusta slávime spomienku Panny Márie Kráľovnej, ktorej je zasvätený kostol v Neporadzi. Hodová sv. omša tam bude v nedeľu o 1030 (v Dolných Motešiciach o 800).
  2. Katolícky časopis Rebrík pre mladších žiakov, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Časopis Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/780 923.