LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:           Sv. Moniky, spomienka

streda:            Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok:          Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

nedeľa:          Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

26. 8.

Utorok

27. 8.

Streda

28. 8.

Štvrtok

29.8.

Piatok

30.8.

Sobota

31.8.

Nedeľa

1.9.

Dolné Motešice 18.00 10.30
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 18.00 8.00
Petrova Lehota 18.00 18.00

 

úmysly svätých omší: (26. augusta – 1. septembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Juraj Konta
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mitickú
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 45 rokov manželstva a Božie požehnanie pre rodinu Žáčikovú
Piatok H. Motešice 18.00 Poďakovanie za 70 rokov života Jozefa Žáčika s prosbou o Božie požehnanie
Sobota P. Lehota 18.00 † Aladár Kopecký
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 70 rokov života
H. Motešice 9.15 † Oto a Vilma Blahoví
D. Motešice 10.30 † z rodiny Pleslovej a Farkašovej