LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

piatok:            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

sobota:            Povýšenie sv. Kríža, sviatok

nedeľa:          Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

 

Sväté omše:

 

 

Pondelok

9.9.

Utorok

10.9.

Streda

11.9.

Štvrtok

12.9.

Piatok

13.9.

Sobota

14.9.

Nedeľa

15.9.

Dolné Motešice 18.00 10.30
Horné Motešice 18.00 9.15
Neporadza 18.00 18.00 8.00
Petrova Lehota 18.00 18.00

 

úmysly svätých omší: (9. – 15. septembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † z rod. Kašičkovej, Žiklikovej a Glosovej
Utorok P. Lehota 18.00 † Vavrinec a Vincenzia Laššoví
Streda D. Motešice 18.00 † Katarína a † z rod. Pšenkovej
Štvrtok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 55 r. manželstva manž. Richtarechovích
Piatok H. Motešice 18.00 † Štefan a Margita Čaňoví a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 † Viktor a Jolana Laššoví a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 † Dominik a Gabriela Macúchoví a Jozef Pristach
H. Motešice 9.15 † Vilma Žofčíková
D. Motešice 10.30 † Jozef a Mária Hlobeňoví
  1. Sviatosť manželstva chcú prijať Roman Mitický bývajúci v Petrovej Lehote a Simona Trníková z Trenčianskych Teplíc. Ohlasujú sa tretí krát.
  2. Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Galko, syn Miroslava a Marty rod. Adamovičovej, bývajúci na Bobote č. 282 a Michaela Salvová, dcéra Ludovika a Zuzany rod. Hlistovej, bývajúca v Neporadzi č. 265. Ohlasujú sa prvý krát.
  3. Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Bielik, syn Jána a Anny rod. Veselej, bývajúci v Omšení č. 443 a Tatiana Matúšová, dcéra Ľubomíra a Anny rod. Blahovej, bývajúca v Petrovej Lehote č. 94. Ohlasujú sa prvý krát.
  4. Pozývame deti celej farnosti na prvé poprázdninové eRko stretnutie, ktoré bude v sobotu 14. septembra o 15.30 v knižnici v Horných Motešiciach.
  5. Záujemci o účasť na celonárodnej mariánskej púti v Šaštíne, ktorá bude v nedeľu 15. septembra sa môžu prihlásiť: v Neporadzi u p. Jakúbekovej a p. Štefánkovej, v Horných Motešiciach u p. Aleny Kopeckej a v Petrovej Lehote u p. Augustíny Kopeckej. Autobus odchádza zo zastávky SAD ráno o 6.30 (PL), 6.45 (HM) a 7.00 (N).
  6. Farnosť Soblahov spolu s našou farnosťou organizuje v nedeľu 15. septembra o 14.30 tradičnú omšu na Lúčkach.