DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Sv. Kornélia, pápeža , a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

piatok:            Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

sobota:            Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

nedeľa:          Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (16. – 22. septembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † z rod. Laššovej, Košinovej a Demačkovej
Utorok P. Lehota 18.00 † Jozef a Mária a synovia, Eduard a Mária a deti
Streda D. Motešice 18.00 † st. rodičia Beleščákoví a Plesloví
Štvrtok Neporadza 18.00 † z rod. Lacovej a Opatovej a deti
Piatok H. Motešice 18.00 † Viliam Závodský a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 Poďakovanie za 50 r. manž. Blahových s prosbou o Božie požehnanie
Nedeľa Neporadza 8.00 † Alojz a Anna Laššoví
H. Motešice 9.15 † Ján Kyselica a rodičia
D. Motešice 10.30 † Ladislav a Darina Kobydoví
  1. Dnes (v nedeľu) o 14.30 bude tradičná omša na Lúčkach.
  2. Jesenná kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu (záväzný je iba jeden deň).Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
  3. Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Galko, syn Miroslava a Marty rod. Adamovičovej, bývajúci na Bobote č. 282 a Michaela Salvová, dcéra Ludovika a Zuzany rod. Hlistovej, bývajúca v Neporadzi č. 265. Ohlasujú sa druhý krát.
  4. Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Bielik, syn Jána a Anny rod. Veselej, bývajúci v Omšení č. 443 a Tatiana Matúšová, dcéra Ľubomíra a Anny rod. Blahovej, bývajúca v Petrovej Lehote č. 94. Ohlasujú sa druhý krát.
  5. Farnosť Dežerice pozýva na ročník festivalu duchovných piesní. Vystúpia súbory z rôznych farností bánovského dekanátu. Koncert bude vo farskom kostole sv. Martina v nedeľu 22. septembra o 14.00
  6. Aj v to roku pozývame deti a rodiny k účasti na celosvetovej modlitbovej iniciatíve s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. 18. októbra sa môžeme pripojiť k spoločnej modlitbe. Odporúča sa zaregistrovať na miliondeti.sk Kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako dar ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.
  7. Členovia SSV si môžu prevziať podielové knihy na r. 2019 a zaplatiť členský poplatok 8,- €.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.