DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

piatok:            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

nedeľa:          Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (23. – 29. septembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Eva Hučinová
Utorok P. Lehota 18.00 Za duše v očistci
Streda D. Motešice 18.00 Za uzdravenie Sebastiána a za Božiu pomoc v rodine
Štvrtok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 83. r. života Anny Kopeckej
Piatok H. Motešice 18.00 Za požehnanie kňaza
Sobota P. Lehota 15.00 Za novomanželov Jána a Tatianu (sobášna)
D. Motešice 18.00 † Konštantín, Anna a syn Ladislav
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Jakalovú a Lobotkovú
H. Motešice 9.15 † Anton a Marta Blahoví a syn Jozef
P. Lehota 10.30 Poďakovanie za 70 r. Ladislava Košúta a prosba o Božiu pomoc (hodová sv. omša)
  1. Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Galko, syn Miroslava a Marty rod. Adamovičovej, bývajúci na Bobote č. 282 a Michaela Salvová, dcéra Ludovika a Zuzany rod. Hlistovej, bývajúca v Neporadzi č. 265. Ohlasujú sa tretí krát.
  2. Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Bielik, syn Jána a Anny rod. Veselej, bývajúci v Omšení č. 443 a Tatiana Matúšová, dcéra Ľubomíra a Anny rod. Blahovej, bývajúca v Petrovej Lehote č. 94. Ohlasujú sa tretí krát.
  3. Miticko-neporadzký poľovnícky spolok pozýva na svätohubertovskú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 28. septembra o 14.00 pred poľovníckou chatou v Neporadzi, časť Dolina.
  4. Dnes je zbierka na kňazský seminár.