LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Sv. Hieronima, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

utorok:           Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

streda:            Svätých anjelov strážcov, spomienka

piatok:            Sv. Františka Assiského, spomienka

nedeľa:          Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (30. septembra – 6. októbra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Albert Richtárech, synovia Ján a František a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 † Jaroslav Žák
Štvrtok Neporadza 18.00 † z rodiny Rehákovej, Tunegovej a Jakubíkovej
Piatok H. Motešice 18.00 Za požehnanie členov charizmatického spoločenstva
Sobota D. Motešice 17.00 † Albert Žembera, Stanislav a rodičia
P. Lehota 18.00 † Zdenka, Albín a Michal Laššoví
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Maxovú
H. Motešice 9.15 † Peter Kopecký
Peťovka 10.30 † Miroslav Richtarech a † z rodiny Krkoškovej (hodová sv. omša)
  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia v kostole, v rodine alebo spoločenstve (päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách a vyslovenie tajomstiev ruženca ako je zvykom).
  3. Na podnet Svätého Otca Františka začíname sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Cieľom tohto mesiaca je podporiť misijné úsilie Cirkvi. Pripojme sa k modlitbe za misije aj my.
  4. Na budúcu nedeľu 6. októbra v rámci putovania relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku budete si môcť uctiť tieto relikvie vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou počas celého dňa (od 7.00 do 23.00). Osobitná pobožnosť ku cti sv. Vincenta bude popoludní o 14.30. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  5. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je pravidelná ofera pre potreby farnosti.