DVADSIATA SIEDMA

NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Ružencovej Panny Márie, spomienka

nedeľa:          Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (7. – 13. októbra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Emília Šabatová
Utorok P. Lehota 18.00 † Anna Tobolková
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 85 r. života s prosbou o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Piatok H. Motešice 18.00 † Ladislav Pšenák a rodičia
Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie a B. pomoc pre r. Matúšovú a Blahovú
Nedeľa Neporadza 8.00 † z rod. Jakubekovej a Muchovej
H. Motešice 9.15 † Vendel a Helena Muchoví
D. Motešice 10.30 † Irena Poništová
  1. Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Ginter, syn Borisa a Evy rod. Šebáňovej, bývajúci v Motešiciach a Denisa Schürgerová, dcéra Miroslava a Daniely rod. Rýdziovej, bývajúca v Motešiciach. Ohlasujú sa prvý krát.
  2. Dnes (v nedeľu 6. októbra) v rámci putovania relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku si môžete uctiť tieto relikvie vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. Osobitná pobožnosť ku cti sv. Vincenta bude popoludní o 14.30. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  3. Záujemci opúť do Diecéznej svätyne v Hronskom Beňadiku, ktorú plánujeme na sobotu 19. októbra, nech sa prihlásia v priebehu týždňa (u p. Jakubíkovej, Štefánkovej, Kopeckej). Predbežný program: odchod autobusu cca 7.30, dopoludnia prehliadka baziliky so sprievodcom, sv. omša, uctenie relikvie Kristovej krvi, popoludní prehliadka Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch
  4. Dnes je pravidelná ofera pre potreby farnosti.

 

  1. októbra 2019 Juraj Adamec, správca farnosti