DVADSIATA ôSMA

NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:           Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

štvrtok:          Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok:            Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

nedeľa:          Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (14. – 20. októbra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † František a Alžbeta Richtarechoví a deti
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Mitickú z príležitosti životného jubilea
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rod. Novosadovú
Štvrtok Neporadza 18.00 † z rodiny Mudrej a Laššovej
Piatok H. Motešice 18.00 † Ján, Antónia a vnuk Pavol
Sobota P. Lehota 18.00 † Vincent Čerňanský a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 † Jozef Kohút
H. Motešice 9.15 † Bartolomej a Margita Gulejoví
D. Motešice 10.30 † Štefan a Bernardína Ondrášoví
  1. Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Ginter, syn Borisa a Evy rod. Šebáňovej, bývajúci v Motešiciach a Denisa Schürgerová, dcéra Miroslava a Daniely rod. Rýdziovej, bývajúca v Motešiciach. Ohlasujú sa drhhý krát.
  2. Pozývame deti a rodiny k účasti na celosvetovej modlitbovej iniciatíve s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Na modlitbu ruženca sa stretneme 18. októbra o 17.15 pred kostolom v Horných Motešiciach.
  3. Záujemci opúť do Diecéznej svätyne v Hronskom Beňadiku, ktorú plánujeme na sobotu 19. októbra, nech sa prihlásia v priebehu týždňa (u p. Jakubíkovej, Štefánkovej, Kopeckej). Predbežný program: odchod autobusu cca 7.30, dopoludnia prehliadka baziliky so sprievodcom, sv. omša, uctenie relikvie Kristovej krvi, popoludní prehliadka Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch
  4. Katolícke kalendáre na rok 2020 si môžete kúpiť u kostolníkov v sakristii (nástenný kalendár za 1,30 € a stolový za 2,50 €).
  5.  Na budúcu nedeľu bude zbierka na misije.)