DVADSIATA DEVIATA

NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

MISIJNÁ NEDEĽA

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:           Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

streda:            Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka

štvrtok:          Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka

nedeľa:          Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (21. – 27. októbra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Michal a Jolana Jánošíkoví a deti
Utorok P. Lehota 18.00 † Vendelín, Pavol, Jozef, Katarína a syn Jozef
Streda     sv. omša nebude
Štvrtok Neporadza 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Richtarechovú
Piatok H. Motešice 18.00 † Štefan Dovičin
Sobota D. Motešice 15.00 Za novomanželov Jakuba a Denisu
P. Lehota 18.00 † Jarmila a Antónia
Nedeľa Neporadza 8.00 † Jozef Šimko
H. Motešice 9.15 † Pavol a Helena Smolkoví, syn a brat Jozef a rodičia
D. Motešice 10.30 † z rodiny Dlábikovej a Cigerovej
  1. Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Ginter, syn Borisa a Evy rod. Šebáňovej, bývajúci v Motešiciach a Denisa Schürgerová, dcéra Miroslava a Daniely rod. Rýdziovej, bývajúca v Motešiciach. Ohlasujú sa tretí krát.
  2. Katolícke kalendáre na rok 2020 si môžete kúpiť u kostolníkov v sakristii (nástenný kalendár za 1,30 € a stolový za 2,50 €).
  3. O týždeň zo soboty na nedeľu prechádzame na zimný čas.
  4. Dnes je zbierka na misije.

19. októbra 2019                                                                      Juraj Adamec, správca farnosti