TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:          Štvrtá adventná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (16. – 22. decembra 2019)

Pondelok Neporadza 17.00 † Anna Pašková
Utorok P. Lehota 17.00 † Rudolf a Štefánia Blahoví
Streda D. Motešice 16.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 8.00 Za farnosť
Piatok H. Motešice 16.00 † Anna, Helena, Jozefína a Pavol
Sobota P. Lehota 17.00 † Agnesa Hoštáková
Nedeľa Neporadza 8.00 † Juraj Konta
H. Motešice 9.15 † Anna Bližniaková a rodičia z oboch strán
D. Motešice 10.30 † Anton, Margita, syn Viliam Galoví a rodičia z oboch strán

 

  1. V spolupráci s OÚ v Motešiciach a s OÚ v Neporadzi sa vo farskom kostole na sviatok sv. Štefana 26. decembra o 15.00 uskutoční Vianočný koncert. Vystúpi Dychová hudba Trenčianska dvanástka a jej sólisti s pásmom vianočných piesní a kolied. Srdečne pozývame.
  2. Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti vo štvrtok:Dolné Motešice    1500 – 1530Horné Motešice    1630 – 1730
  3. Program spovedania v celom dekanáte vrátane Bánoviec nad Bebravou nájdete na výveske.
  4. Petrova Lehota     1545 – 1615
  5. Neporadza            1500 – 1630