Farské oznamy : 3.pôstna nedeľa C

Liturgický kalendár :

Pondelok  :  Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa : 4. Pôstna nedeľa,

Sväté omše :

 

 

Pondelok

25.3.

Utorok

26.3.

Streda

27.3.

Štvrtok

28.3.

Piatok

29.3.

 Sobota

  30.3.

Nedeľa

  31.3.

 Dolné  

 Motešice

    18.00

latinská

         10.30
 Horné  

Motešice

        18.00

Krížová    cesta

   9.15 
Neporadza    18.00         7.30     8.00

14.00 KC

Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka     

 Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

V našej farnosti sú pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

 Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Spoločná svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 7.4. od 15.00 hod.

N 15.00 do 16.30; DM 15.00 do 15.30; PL 15.45 do 16.15 a HM od 16.30…. Potom v tom týždni od 8.4. budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a ľudia, kt. sú chorí alebo idú na nejakú ťažkú operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti (teda po spovedi).

„Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.“ 

25.marec ja dňom počatého života. Vzadu v kostole si môžete zadarmo zobrať bielu stužku na znak úcty k počatému životu.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Štefan, Karolína Kučerkoví a deti
Utorok P. Lehota 18.00 + Ján, Anna Svančaroví a dcéra Adelka
Streda
Štvrtok Neporadza 7.30 + z r. Kohutovej a Hlobeňovej a deti
D. Motešice 18.00 Za farnosť
Piatok H. Motešice 18.00 + Margita, Štefan Závodský
Sobota P. Lehota 18.00 Poďakovanie za 85 rokov života Margity Čerňanskej a prosba o BP a ochranu PM
Nedeľa Neporadza 8.00  + Milan, Jolana Beňoví
H. Motešice 9.15 + Rudolf, Vilma a rodičia
D. Motešice 10.30 + Leo, Amália Kučerkoví a deti.