Farské oznamy : 3.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Nedeľa : 4. Veľkonočná nedeľa Dobrého Pastiera, zbierka na diecézny kňazský seminár.

Sväté omše :

 

 

Pondelok

6.5.

Utorok

7.5.

Streda

8.5.

Štvrtok

9.5.

Piatok

10.5.

 Sobota

  11.5.

Nedeľa

  12.5.

 Dolné  

 Motešice

   18.00    18.00     10.30
 Horné  

Motešice

           18.00

adorácia

   9.15 
Neporadza            7.30     8.00
Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka     

Na budúcu nedeľu bude celo diecézna zbierka na kňazský seminár. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019. Podujatie sa začne o 10:00 hod. sv. omšou v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma.

 Začali sme mesiac máj, ktorý je Mariánskym mesiacom. Májové pobožnosti budú bývať pred svätými omšami a bude ich viesť kňaz. 13. Mája budeme mať celo farské večeradlo v Neporadzi.

 V piatok bude stretnutie prvoprijimajúcich detí a rodičov o 18.00 hod. v HM

 V piatok v HM celo farská veľkonočná adorácia. Modlíme sa za uzdravenie, oslobodenie a požehnanie našej farnosti.

Biskupský úrad pozýva : „V sobotu 11. mája 2019 pozývame všetkých mladých na Medzinárodnú mariánsku vigíliu do Kláštorného kostola v Nitre (t.j. Farský kostol Farnosti Nitra – Dolné mesto na Farskej ulici), kde budeme od 16.00 hod. spojení cez satelitné vysielanie s mladými z Talianska, Indie, Uruguaja, Kene a Poľska. Pri tej príležitosti nás osobitným posolstvom pozdraví Svätý Otec František.

V priamom vysielaní TV Lux a Vatikánskej televízie CTV sa zo svätyne San Gabriele dell’Addolorata v diecéze Teramo mladým prihovorí vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Mladí zo zúčastnených krajín budú mať možnosť navzájom sa predstaviť a o 17.00 hod. sa spoločne pomodlia modlitbu sv. ruženca v rôznych rečiach. Liturgickej slávnosti v Kláštornom kostole bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.“

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Irena, Štefan Laššoví a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 + Mária, Michal Masarikoví
Streda D. Motešice 18.00 + Veronika, Viktor Belíkoví
Štvrtok Neporadza 18.00 + Vilma, Anton Škorvagoví
Piatok H. Motešice 7.30 + Angela, Margita Lacové
Sobota
P. Lehota 18.00 + Vincent Čerňanský
Nedeľa Neporadza 8.00  Za zdravie a BP pre Sebastiána a BP pre celú rodinu
H. Motešice 9.15 + Ján Závodský a dcéra Jana a rodičia
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 50 rokov manž. manželov Kučerkových a prosba o BP do ďalších rokov.