TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

piatok:            Všetkých svätých, slávnosť

sobota:           Spomienka na všetkých verných zosnulých

nedeľa:          Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (28. októbra – 3. novembra 2019)

Pondelok P. Lehota 18.00 † František a Žofia Čerňanskí, Anton a Jozefína Mitickí
Utorok Neporadza 18.00 † Vincent a Helena Lacoví a Evelín Vinter
Streda D. Motešice 18.00 † Anton a Eva Púčikoví
Štvrtok H. Motešice 18.00 † Ján a Anna Kyselicoví
Piatok Neporadza 8.00 Za zdravie a B. pomoc pre r. Matúšovú, Mičovú, Lacovú
P. Lehota 9.15 Za † Emil Donko a Pavol Krajčovič
D. Motešice 10.30 Na úmysel
Sobota Neporadza 8.00 Za zdravie a B. pomoc pre rod. Kopeckú a Malaskovú
Peťovka 17.00 † z rodiny Čerňanskej a Peťovskej
P. Lehota 18.00 † František Laššo
Nedeľa Neporadza 8.00 † Alojz a Anastázia Richtarechoví
H. Motešice 9.15 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kopeckú
D. Motešice 10.30 † Jozef Matúš
 1. Vo piatok novembra je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú dopoludnia tak ako v nedeľu.
  1. Pobožnosti na cintorínoch za duše zosnulých budú:

            Horné Motešice v piatok o 14.00

            Dolné Motešice v piatok o 15.00

            Petrova Lehota v piatok o 16.00

            Rožňová Neporadza v sobotu o 15.00

            Bošianska Neporadza v sobotu o 15.30

            Peťovka v sobotu o 16.15

 1. V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (dušičky) možno pri návšteve kostola, modlitbou „Otče náš“ a vyznaním viery získať úplné odpustky v prospech duší v očistci. Tiež v dňoch 1. – 8. novembra pri návšteve cintorína a modlitbou za zosnulých možno získať odpustky v prospech duší v očistci. (Treba splniť aj tri zvyčajné podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca – a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.)
 2. Je pred nami prvopiatkový týždeň. Spovedať budem pred sv. omšami (od pondelka do štvrtku). Starších a chorých už vo štvrtok (od 9.00).
 3. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je pravidelná ofera pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať.

 

 1. októbra 2019                                                       Juraj Adamec, správca farnosti

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Milý kamarát / kamarátka,

srdečne Ťa pozývame na DEŇ RADOSTI, ktorý sa bude konať v sobotu 16. novembra 2018 v Základnej škole v Chynoranoch. Je to podujatie, ktoré organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí .

Spolu s deťmi a mladými s okolitých dedín budeme spoznávať hrdinov, ktorí žijú okolo nás a inšpirovať sa nimi.

Už odteraz sa môžeš tešiť J na:

 • rôzne zábavné i športové hry a súťaže
 • hrdinskú atmosféru J
 • veľmi chytľavú hymnu
 • tvorivé dielne
 • sv. omšu o 9:00 hod.
 • nových ale i starých kamarátov
 • radostný deň bez nudyPresnejšie informácie o odchode autobusu a o tom čo si máš vziať sa dozvieš po prihlásení.Ak sa chceš zúčastniť, treba o tom najprv informovať rodičov, dať im vyplniť priloženú návratku a tú odovzdať

 

 • eRko animátorom v našej obci (Michaela Pajtinková, Horné Motešice)  do 9. novembra 2019 (najlepšie ale čím skôr).
 • Účastnícky poplatok bude 2 € (súrodenci stačí 1,5 €)
 • Do Chynorian pôjdeme objednaným autobusom ráno okolo 8:00 hod a domov sa vrátime okolo 16:30 hod.