TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:       Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

sobota:           Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

nedeľa:          Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (4. – 10. novembra 2019)

Pondelok Neporadza 18.00 † Pavol, Alžbeta, Milan a starí rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 † z rodiny Pichlerovej a Richtarechovej
Piatok H. Motešice 18.00 Poďakovanie za 70 r. života Viery Púčikovej a za 40 r. spoločnej cesty životom manželov Púčikových
Sobota P. Lehota 18.00 † Ján a Anna Švančaroví a dcéra Adela
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kohútovú
H. Motešice 9.15 † z rodiny Bližniakovej
D. Motešice 10.30 † Eduard a Ema Kopeckí a rodičia

 

  1. Kúpou sviečky za nenarodené deti ste podporili rôzne projekty na ochranu života sumou 185,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.
  2. Katolícke kalendáre na rok 2020 si môžete kúpiť pri východe z kostola (nástenný kalendár za 1,30 € a stolový za 2,50 €).
  3. Dnes je pravidelná ofera pre potreby farnosti.