Farské oznamy :  4.pôstna nedeľa C

Liturgický kalendár :

Pondelok  až Piatok : Pôstne férie

Nedeľa : 5. Pôstna nedeľa,  zahaľovanie krížov

Sväté omše :

 

 

Pondelok

1.4.

Utorok

2.4.

Streda

3.4.

Štvrtok

4.4.

Piatok

5.4.

 Sobota

  6.4.

Nedeľa

  7.4.

 Dolné  

 Motešice

    18.00

  latinská

         10.30

Po sv. omši KC

 Horné  

Motešice

        18.00

Krížová    cesta

   9.15 
Neporadza    18.00         7.30     8.00
Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka   17.00   

 V piatok budem od 9.00 hod spovedať a udelím sv. pomazania starým a chorým a tým, ktorí chodia na sv. spoveď pred veľkou nocou od 9.00 hod.

Spoločná svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 7.4. od 15.00 hod. prosím Vás nájdite si čas na veľkonočnú spoveď. Kňazi prídu pre Vás, aby sa Vám venovali. Spovedáme takto :

N 15.00 do 16.30;  DM 15.00 do 15.30;  PL 15.45 do 16.15 a  HM od 16.30….

 Potom v tom týždni od 8.4. budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a ľudia, kt. sú chorí alebo idú na nejakú ťažkú operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti (teda po spovedi).

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

Vnašej farnosti sú pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

 Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Edvard a Zita Fialoví, vnuk Peter a zať Ján
Utorok P. Lehota 18.00 + Michal Laššo
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie aa BP pre r. Matušovú a Holecovú
Štvrtok Neporadza 7.30 + Pavol, Margita Richtarechoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Albert, Sidónia Mitickí
Sobota Peťovka 17.00 +František a Emília Matušekoví a ich rodičia
P. Lehota 18.00 + Viktor a Anton a rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00  + Mária, František Kučerkoví
H. Motešice 9.15 + Augustín, Gizela Richtarechoví
D. Motešice 10.30 + Mikuláš, Amália Kyselicoví a rodičia