Farské oznamy : 4. Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Pondelok: Panny Márie Fatimskej

Utorok : Sv. Mateja, apoštola

Streda: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza

Nedeľa : 5. Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

13.5.

Utorok

14.5.

Streda

15.5.

Štvrtok

16.5.

Piatok

17.5.

 Sobota

  18.5.

Nedeľa

  19.5.

 Dolné  

 Motešice

        18.00   9.00

Sv. spoveď

  10.30

Sv. prijímanie

 Horné  

Motešice

           18.00

Adorácia

chvály

   9.15 
Neporadza    18.00

Večeradlo PM

        7.30     8.00
Petrova      Lehota      18.00       18.00  
Peťovka     

Dnes je celo diecézna zbierka na kňazský seminár.

Pondelok bude celo farské večeradlo Panny Márii v Neporadzi. Začneme už 17.15 a hneď po ňom litánie k Panne Márii a májová pobožnosť.

V stredu po svätej omši bude modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému, ktorému je zasvätená kaplnka v DM.

V piatok v HM celo farská veľkonočná adorácia. Modlíme sa za uzdravenie, oslobodenie a požehnanie našej farnosti. Taktiež v piatok bude ukončený seminár Nasleduj Krista a bude spoločná modlitba chvál. Pozývam Vás na chvály.

V sobotu ráno o 9.00 hod. bude sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a zároveň bude krátky nácvik. Rodičia a starí rodičia pre nich bude sv. spoveď v piatok večer v HM od 17. 00 hod do 17.45 hod.

 V nedeľu bude prvé sväté prijímanie o 10. 30 vo farskom kostole. Prosím Vás, aby ste si našli čas na iné sväté omše a kostol nechali pre deti a ich rodičov a starých rodičov a rodinných príslušníkov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + z r. Kopeckej a Richtarechovej
Utorok P. Lehota 18.00 + Vincencia, Vendelín Kopeckí a deti
Streda D. Motešice 18.00 + Oľga, Ondrej Tunegoví
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre r. Backovú a Laššovú
Piatok H. Motešice 18.00 + Augustín Božík a rodičia
Sobota
P. Lehota 18.00 + Anna, Jozef, rodičia a dcéra Zdenka
Nedeľa Neporadza 8.00 + Eleonóra, Vojtech Jánošíkoví a deti
H. Motešice 9.15 + Ivan Dovičin
D. Motešice 10.30 Za prvoprijímajúce deti