Farské oznamy :  5.pôstna nedeľa C

Liturgický kalendár :

Pondelok  až Piatok : Pôstne férie

Nedeľa : Kvetná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

8.4.

Utorok

9.4.

Streda

10.4.

Štvrtok

11.4.

Piatok

12.4.

 Sobota

  13.4.

Nedeľa

  14.4.

 Dolné  

 Motešice

    7.30         10.30
 Horné  

Motešice

        18.00

Krížová    cesta + Pomazanie chorých

   9.15 
Neporadza    18.00

Pomazanie chorých

        7.30     8.00
Petrova      Lehota      17.00

Pomazanie chorých

       11.45

Po sv. omši KC

Peťovka     

V pondelok, utorok a v piatok budem v kostoloch vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a ľudia, kt. sú chorí alebo idú na nejakú ťažkú operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti (teda po spovedi).

Na nástenkách visia spovede iných farnostiach počas celého týždňa.

Sme v pôstnom období, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

V našej farnosti sú pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + František, Angela Richtarechoví
Utorok P. Lehota 17.00 + Vilma Žofčíková, Vendel, Helena Smolkoví
Streda D. Motešice 7.30 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Za farnosť
Piatok H. Motešice 18.00 + Róbert, Františka Hučinoví
Sobota Za farnosť
Nedeľa Neporadza 8.00  + výročná Andrej Fiala
H. Motešice 9.15 +Emília Lančaričová a rodičia z oboch strán
D. Motešice 10.30 + Rudolf, Helena Backoví a rodičia
P. Lehota 11.45 +Vavrinec, Vincencia Laššoví a deti