Farské oznamy : 5. Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Nedeľa : 6. Veľkonočná nedeľa

Sväté omše :

 

 

Pondelok

20.5.

Utorok

21.5.

Streda

22.5.

Štvrtok

23.5.

Piatok

24.5.

 Sobota

  25.5.

Nedeľa

  26.5.

 Dolné  

 Motešice

        18.00     10.30
 Horné  

Motešice

           18.00

Adorácia

Akatist

   9.15 
Neporadza    18.00         7.30     8.00
Petrova      Lehota      17.45       18.00  
Peťovka     

 V piatok v HM celo farská veľkonočná adorácia. Modlíme sa za uzdravenie, oslobodenie a požehnanie našej farnosti. Po adorácii, keďže je máj sa budeme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke Panne Márii.

 V sobotu 8.6.2019 sa v Nitre na Kalvárii uskutoční stretnutie modliacich sa matiek z celej našej diecézy.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Za zdravie rodičov
Utorok P. Lehota 17.45 + Milan, Pavlína Pšenkoví a rod. Pivarčiová
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie a BP pre mamu a krstnú mamu
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie a BP pre r. Laššovú a Fialovú
Piatok H. Motešice 18.00 Za farnosť
Sobota
P. Lehota 18.00 + výročná Marian Masarik
Nedeľa Neporadza 8.00 + výročná Jozef Kohút
H. Motešice 9.15 + Adam, Helena Belákoví a rodičia
D. Motešice 10.30 + Jaroslav Dlábik