Farské oznamy :  7.nedeľa C

Liturgický kalendár :

Nedeľa : 8. C

Sväté omše :

 

 

Pondelok

25.2.

Utorok

26.2.

Streda

27.2.

Štvrtok

28.2.

Piatok

1.3.

 Sobota

  2.3.

Nedeľa

   3.3.

 Dolné  

 Motešice

      18.00          10.30
 Horné  

Motešice

           18.00

  Adorácia

    9.15 
Neporadza 18.00      7.30       8.00
Petrova      Lehota      18.00     18.00    
Peťovka   17.00   

 Máme prvopiatkový týždeň. Spovedám ako vždy 1 hodinu pred večernou sv. omšou a pol hodinu pred rannou. Starých a chorých vyspovedám v piatok od 9.00 hod.

 Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

 Tento piatok v HM v rámci adorácie sa budeme modliť modlitby za našu farnosť. Všetkých Vás pozývam na stretnutie modlitby s Pánom.

Každé dva týždne býva v našej farnosti pre deti stretnutia ERKO. Je to Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Naše animátorky s deťmi robia rôzne aktivity, či už spoločenské hry, krátke strelné modlitby a iné. Ak si chcete pozrieť niečo viac o tomto hnutí : https://erko.sk/

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Hubert Kopecký a dcéra a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre r. Košútovú
Streda D. Motešice 18.00 + Alfréd Grundel a syn Miroslav
Štvrtok Neporadza 7.30 +Viera a Anton Ščasnovičoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Vincent Rydzi a syn Roman
Sobota Peťovka 17.00 + výročná Jaroslav Rychtárech
P. Lehota 18.00 + Anton Hošták a syn Anton
Nedeľa Neporadza 8.00  + Rudolf, Jozefína Kopeckí a dcéry
H. Motešice 9.15 + Amália, Jozef Pšenákoví a syn Ladislav
D. Motešice 10.30 + rodičia Ema a Eduard Kopeckí a rodičia