Farské oznamy : 8.nedeľa C

Liturgický kalendár :

Streda : Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia pre celú Cirkev.

Nedeľa : 1. Pôstna nedeľa, celoslovenská zbierka na charitu

Sväté omše :

 

 

Pondelok

4.3.

Utorok

5.3.

Streda

6.3.

Štvrtok

7.3.

Piatok

8.3.

 Sobota

   9.3.

Nedeľa

   10.3.

 Dolné  

 Motešice

           10.30
 Horné  

Motešice

  15.00

pohrebná

    18.30    18.00

Krížová    cesta

    9.15 
Neporadza    18.00      7.30    7.30       8.00
Petrova      Lehota       17.30      11.45 Krížová cesta
Peťovka     

 Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia pre celú Cirkev. Sväté omše budú ráno 7.30 v N, 17.30 v PL a 18.30 HM.

 Vstupujeme so pôstneho obdobia, kedy sa zdržiavame hlučných zábav, party, veselíc……. Je to obdobie milosti, kedy si uvedomujeme tajomstvá našej viery : Ježišovo umučenie, a pripravujeme sa na zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. 

 V našej farnosti budú bývať pravidelné pobožnosti krížových ciest : v Piatok zač. o 18.00 hod v HM, hneď svätá omša bez kázne a v nedeľu popoludní sa budú striedať jednotlivé filiálky. Témy KC visia na nástenkách.

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + z r. Pichlerovej, Richtarechovej
H. Motešice 15.00 + pohrebná Vladimír Selecký
Utorok Za farnosť
Streda Neporadza 7.30 + Emanuel, Otília Žačikoví a rodičia
P. Lehota 17.30 + Jolana, Viktor Laššoví
H. Motešice 18.30 + Maroš Ševčík
Štvrtok Neporadza 7.30 +Pavlína, Ignác a syn Silvester Richtarechoví
Piatok H. Motešice 18.00 Za zdravie a BP pre r. Pučikovú, Pavlechovú a Guzoňovú
Sobota Za farnosť
Nedeľa Neporadza 8.00  + Dušan Kopecký a syn Dušan  
H. Motešice 9.15 + Anton Rydzi
D. Motešice 10.30 + Karol, Albertína Pučikoví
P. Lehota 11.45 + Jaroslav, Mária a vnuk Martin