Farské oznamy : Kvetná nedeľa  C

Liturgický kalendár :

Štvrtok : Ustanovenie sviatosti kňazstva a Pánovej večere

Piatok : Veľký Piatok, slávenie Utrpenia a smrti Pána. Prísny pôst.

Sobota : Biela Sobota, poklona v Božom hrobe

Nedeľa : Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sväté omše :

 

 

Pondelok

15.4.

Utorok

16.4.

Streda

17.4.

Štvrtok

18.4.

Piatok

19.4.

 Sobota

  20.4.

Nedeľa

  21.4.

 Dolné  

 Motešice

        – 18.00   15.00

Krížová    cesta

  18.00   10.30
 Horné  

Motešice

             9.15 
Neporadza    18.00             8.00
Petrova      Lehota      18.00        11.45
Peťovka     

Zelený štvrtok : obrady o 18.00 hod sv. omša.

Veľký piatok : o 15.00 hod krížová cesta a hneď obrady umučenia. Boží hrob bude otvorený pol hodinu  po skončení obradov. Je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst nejesť mäso je záväzný pre všetkých veriacich všetkých vekových skupín : deti, mládež, dospelých a starých. Je množstvo jedál, ktorými možno nahradiť mäsitý pokrm.

Biela sobota : od  9. 00 hod poklona pri Božom hrobe až do 17.40. Uctenie Pána v hrobe a poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti nás pozýva zamyslieť sa nad prežívaním nášho života.  Je to veľká milosť a zvlášť katolícka identita klaňania sa Pánovi, ktorý odpočíva v útrobách zeme. Obrady vzkriesenia začnú o 18.00 hod.

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + r. sestra Jolana a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice Za farnosť
Štvrtok D. Motešice 18.00 + Romana
Piatok D. Motešice 15.00
Sobota D. Motešice 18.00 + Irena Poništová
Nedeľa Neporadza 8.00  + Valéria, Jozef Bednároví
H. Motešice 9.15 + Vincencia, Pavol a Xénia Mišákoví a ich rodičia
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 30 r. manž. života manželov Kopeckých a prosba o BP
P. Lehota 11.45 +František Laššo