Farské oznamy : 6.nedeľa C

Liturgický kalendár :

Piatok : Katedra Sv. Petra, apoštola, sviatok

Sobota : Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Nedeľa : 7. C

Sväté omše :

 

 

Pondelok

18.2.

Utorok

19.2.

Streda

20.2.

Štvrtok

21.2.

Piatok

22.2.

 Sobota

  23.2.

Nedeľa

   24.3.

 Dolné  

 Motešice

       –          10.30
 Horné  

Motešice

           18.00

  Adorácia

    9.15 
Neporadza      18.00       8.00
Petrova      Lehota      –     18.00    
Peťovka   

 V nedeľu odchádzam do Medžugoria a vrátim sa v stredu večer. Pondelok až stredu sv. omše nebudú. Vo štvrtok bude večer o 18.00 hod.  Zastupovať ma bude vdp. Jan Hrabovský, farár na Bobote. 

Vo farnosti čítame Sväté Písmo Starý zákon- historické knihy Knihu Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Povzbudzujem Nás, aby sme sa zapojili do čítania Svätého Písma. Je dôležité poznať slovo Božie cez ktoré ku nám hovorí Boh.

Tento piatok v HM v rámci adorácie sa budeme modliť modlitby za našu farnosť. Všetkých Vás pozývam na stretnutie modlitby s Pánom.

Prosba o opravu Betlehema.!!!!

Každé dva týždne býva v našej farnosti pre deti stretnutia ERKO. Je to Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Naše animátorky s deťmi robia rôzne aktivity, či už spoločenské hry, krátke strelné modlitby a iné. Ak si chcete pozrieť niečo viac o tomto hnutí : https://erko.sk/

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza Za farnosť
Utorok P. Lehota Za farnosť
Streda D. Motešice Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 +Ignác, Pavlína a syn Silvester Richtarechoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Pavol Juraček a syn Peter
Sobota Peťovka
P. Lehota 18.00 + Aladar Kopecký
Nedeľa Neporadza 8.00  Poďakovanie za 80 r. života Márie Štefankovej a prosba o BP
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 80 r. života Márie Lančaričovej a prosba o BP
D. Motešice 10.30 + Milan Richtarech a Marta Múrda