LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť

nedeľa:            Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (13. – 19. júna 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Dominik a Gabriela Macuchoví
Utorok D. Motešice 1900 Za † Mária Flochová
Streda P. Lehota 1800 Za † Jozef a Katarína a syn Jozef
H. Motešice 1900 Za farnosť
Štvrtok Neporadza   800 Na úmysel
D. Motešice 1900 Za farnosť
Piatok H. Motešice 1900 Za † Jozef a Oľga Juračkoví a deti
Sobota P. Lehota 1900 Za † Vendelín, Anna, Pavol a Ján
Nedeľa Neporadza   800 Poďakovanie za 96 r. života pre Emíliu, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
H. Motešice   915 Za † Marianna
D. Motešice 1030 Za † Konštantín a Anna Kyselicoví a syn Ladislav

 

  1. Kto sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. omša vo farskom kostole bude spojená s procesiou (okolo kostola).
  2. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Dolných Motešíc 50,- € a z Neporadze 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

11. júna 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy