LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:            Druhá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (9. – 15. januára 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Ladislav Peťovský
Utorok P. Lehota 1700 Za † Vincent a Paulína Svančaroví
Streda D. Motešice 1700 Za † Ján a Augustína Paškoví, rodičia a deti
Štvrtok P. Lehota 1700 Za † Emília Kopecká
Piatok H. Motešice 1700 Poďakovanie za dožitých 83 rokov Antónie, za zdravie a Božie požehnanie rerodinu
Sobota P. Lehota 1700 Za † Jozef Makiš (1 r.)
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Júlia Ďurčoví a syn Ján
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššovú
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba v kostoloch, ale aj v domácnostiach môže zostať až do 2. februára – sviatku Obetovania Pána.
  2. Stretnutie rodičov a ich detí (tretiakov a starších), ktorý majú záujem v tomto roku prijať sviatosť Eucharistie – prvé sv. prijímanie – bude v priebehu tohto týždňa v Neporadzi vo štvrtok, v Horných Motešiciach v piatok a v Petrovej Lehote v sobotu vždy po sv. omši o 1730.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Horných Motešíc 100,- € a z Neporadze 50,- €, 100,- € a 1000,- €. Úprimné Pán Boh zaplať štedrým darcom.

 

 

7. januára 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy