Farské oznamy  Krst Krista Pána

Liturgický kalendár :

Nedeľa : 2 Nedeľa  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

8.1.

Utorok

9.1.

Streda

10.1.

Štvrtok

11.1.

Piatok

12.1.

 Sobota

  13.1.

Nedeľa

  14.1.

 Dolné  

 Motešice

   18.00      

 

    10.30
 Horné  

Motešice

        9.30

rekolekcia

   18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18. 00   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota       18.00     18.00
Peťovka 17.00   


Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 12.5. (sobota) 2018 o 10.00 vo farskom kostole.  Slávnosť 1. Sv. prijímania bude v nedeľu 13.5. (nedeľa) 2018 o 10.30 vo farskom kostole.
 

V pondelok začíname obdobie cez rok.  

Vo štvrtok bude v našej farnosti kňazská rekolekcia (obnova kňazov dekanátu). Svätá omša a adoráciou bude o 9.30 v HM a potom v kultúrnom dome bude pracovná časť.

V piatok bude stretnutie birmovancov o 18. 00 hod. (svätá omša, adorácia a krátke stretko). Birmovanci dostanú plán všetkých stretnutí, nácvikov a spoločnej brigády.  

Seminár Obnovy v DS začne v nedeľu 14. Januára 2018. Ak má niekto ešte záujem môže prihlásiť u farára.

 

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + rehoľná sestra Jolana a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 + za duše v očistci
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 Poďakovanie za 75 rokov života a prosba o ochranu PM pre Emíliu
H. Motešice 9.30 Na úmysel ordinára
Piatok H. Motešice 18.00 + rodičia Závodský
Sobota Peťovka 17.00 + Alojz, Ľudmila Richtarechoví
P. Lehota 18.00 + Štefan, Anna Králechoví a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 + Tomáš Rehák a sestra Milka
H. Motešice 9.15 + Anna Richterechová a rodičia z oboch strán
D. Motešice 10.30 + Alžbeta a Rudolf Masaroví