Farské oznamy : Kvetná nedeľa B

Liturgický kalendár :

Štvrtok : Ustanovenie Pánovej večere

Piatok : Veľký Piatok, slávenie Utrpenia a smrti Pána.

Sobota : Biela Sobota, poklona v Božom hrobe

Nedeľa : Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

26.3.

Utorok

27.3.

Streda

28.3.

Štvrtok

29.3.

Piatok

30.3.

 Sobota

 31.3.

Nedeľa

   1.4.

 Dolné  

 Motešice

17.00-17.30        –   18.00 15.00 KC a obrady  9.00-17.40

18.00

 

  10.30

 Horné  

Motešice

18.30….          9.15
Neporadza 7.30 sv.omša

17.00-18.30

            8.00
Petrova      Lehota  17.45-18.15    7.30        11.45
Peťovka     

Spoločná sv. spoveď. Pondelok 26.3. 2018 farnosť Motešice

Neporadza 17.00 -18.30 Kukla, Tassari, Janech

Motešice 17.00-17.30 Bajzík, Hrabovský

Lehota 17.45 -18.15 Bajzík, Hrabovský

Motešice 18.30 – 19.30 (všetci severania)

Zelený štvrtok : obrady o 18.00 hod sv. omša.

Veľký piatok : o 15.00 hod krížová cesta a hneď obrady umučenia. Boží hrob bude otvorený pol hodinu  po skončení obradov. Je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst nejesť mäso je záväzný pre všetkých veriacich všetkých vekových skupín : deti, mládež, dospelých a starých. Je množstvo jedál, ktorými možno nahradiť mäsitý pokrm.

Biela sobota : od  9. 00 hod poklona pri Božom hrobe až do 17.40. Uctenie Pána v hrobe a poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti nás pozýva zamyslieť sa nad prežívaním nášho života.  Je to veľká milosť a zvlášť katolícka identita klaňania sa Pánovi, ktorý odpočíva v útrobách zeme. Obrady vzkriesenia začnú o 18.00 hod.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 7.30 + Silvester, Irena Kopeckí a rodičia
Utorok P. Lehota 7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Čerňanskú
Streda D. Motešice    – Za farnosť
Štvrtok D. Motešice 18.00 + Ema, Eduard Kopeckí a starí rodičia
Piatok D. Motešice 15.00
Sobota D. Motešice 18.00 Za uzdravenie brata Miroslava
Nedeľa Neporadza 8.00 + Valéria, Jozef Bednároví
H. Motešice 9.15 + Jozef Hučín a syn Jozef
D. Motešice 10.30 + z rodiny Dlábikovej a Cígerovej
P. Lehota 11.45 + Anton a Jozefína Mitickí a syn Július